فروش دامنه های اینترنتیAviation

1- iranair.flights
2- mahan.flights
3- mahanair.flights
4- aseman.flights
5- kish.flights
6- kishair.flights

Hospitals

1- sarem.hospital
2- atiyeh.hospital